Mozliwe formy wsparcia spoldzielni

Państwo polskie wspiera podmioty gospodarcze zwane spółdzielniami socjalnymi. Po pierwsze, wyraźną formą pomocy w kierunku tychże tworów przedsiębiorczych okazuje się zwolnienie założycieli z opłat rejestracyjnych. W związku z tym, nie trzeba płacić ani za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, ani za drukowanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Poza tym, istnieje sposobność ubiegania się założycieli tego stowarzyszenia o dofinansowanie unijne. Placówki tu charakteryzowane mogą bez większych http://www.lemonpolska.pl/index.php?route=product/category&path=62 problemów uzyskać jednorazowe dotacje pieniężne, jakie będą pochodziły albo ze środków unijnych albo również z Funduszu Pracy. Te pieniądze muszą być jednakże w całości wykorzystane na podejmowanie działalności gospodarczej. Ponadto, jeżeli w naszej spółdzielni socjalnej zatrudniona jest osoba niepełnosprawna, może ona liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci budżetu zgromadzonego w ramach Państwowego Meble na zamówienie Wrocław Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo spółdzielnia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych czyli CIT-u. Kolejna kwestia to to, że taki podmiot ma szanse ubiegać się również o finansowanie ze środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne oraz wypadkowe od kwoty minimalnego wynagrodzenia osób zatrudnionych w tym podmiocie gospodarczym.

Źródło: drzwi PCV Zielona Góra