Jak zlikwidowac spodzielnie

Likwidacja spółdzielni socjalnych, które działają na zasadach nieograniczonych działalności gospodarczych wymaga przede wszystkim spłacenia wszelkich pozyskanych środków publicznych przekazanych tworowi na cel jej funkcjonowania oraz istnienia. Dopiero wtedy, kiedy te zobowiązania zostaną spłacone, możliwe jest rozwiązanie spawalnia Lubań spółdzielni. Konieczne jest też złożenie danych kwot zabezpieczających należności sporne do depozytu. Dopuszcza się także, aby podzielić nie więcej niż dwadzieścia procent środków pomiędzy członków spółdzielni. Pozostałe pieniądze, jaki są w puli finansowej spółdzielni trafiają natomiast http://leczenie-ran-koszalin.pl/larwoterapia/ na Fundusz Pracy. Generalnie zasady są inne jeżeli taka forma działalności nie funkcjonowała na zasadzie środków Funduszu Pracy. Wówczas środki zostają rozdysponowane w całej ich okazałości między założycieli wspólnoty. Istnieje też regulacja prawna dopuszczająca przeznaczenie pieniędzy na cel organizacji pozarządowych, które działają w oparciu o Ustawię o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Można też dać te pieniądze na inne spółdzielnie socjalne oraz przekazać na rzecz konkretnego związku rewizyjnego spółdzielni socjalnych.

Źródło: