Co to jest spoldzielnia socjalna

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, istnieje specyficzna forma działalności gospodarczej, którą określa się oficjalnie mianem spółdzielni socjalnej. Taki podmiot stanowi połączenie niektórych cech typowych dla pozarządowej organizacji, czyli przedsiębiorstwa społecznego oraz klasycznej firmy. Najważniejsze w tym organizmie jest to, aby członkowie wspomnianego tworu byli w minimum pięćdziesięciu procentach zaliczani jako obywatele wąskie wstążki zagrożeni wykluczeniem społecznym. Generalnie celem istnienia opisywanej tu spółdzielni okazuje się przeciwdziałanie wyżej wymienionemu zjawisku, czyli całkowitemu wykluczeniu danej jednostki społecznej z życia społecznego. Jako owe wykluczenie rozumie się natomiast w dużej mierze aktywność na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna powstaje zatem w wielkim skrócie mówiąc dokładnie po to, aby okna białystok była miejscem pracy i źródłem uzyskiwania dochodów dla tych, którzy kompletnie nie mogą znaleźć zatrudnienia u podmiotów z zewnątrz. Jest to osobiste świadczenie pracy przez członków zrzeszonych w ramach spółdzielni socjalnej. Takie przepisy, regulujące istnienie charakteryzowanych tu podmiotów i w ogóle dopuszczające funkcjonowanie takich tworów obecne jest w polskich przepisach od kwietnia 2004 roku. Zostało ono wprowadzone na zasadzie obowiązywania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to jednocześnie zmiana w zakresie ustawy z 1982 roku Prawo spółdzielcze. Dziś natomiast spółdzielnie socjalne działają w oparciu o najświeższy zapis prawny, jakim jest ustawa pochodząca z 27 kwietnia 2006 roku.

Źródło: