Cel zakładania spoldzielni socjalnych

Nie masz pracy? Jesteś trwale bezrobotny? Szukasz zajęcia płatnego, ale brak Ci kapitału? Jesteś niepełnosprawny lub grozi Ci wykluczenie społeczne? Specjalnie z myślą o Tobie, kilkanaście lat temu ustanowiony został przepis prawny dotyczący zakładania spółdzielni socjalnych , a wiec podmiotów gospodarczych, które mają na celu zapewnienie jej założycielom stałego zajęcia zawodowego oraz powrócenia na rynek pracy i uniknięcia wykluczenia społecznego.