Jeżeli masz plan skorzystania z usług budowlanych, warto abyś zwrócił szczególną uwagę na działalność prowadzoną przez tak zwane spółdzielnie socjalne. Jest to zrzeszenie ludzi, którym groziło wykluczenie zawodowe wynikające z faktu, iż nie było dla nich miejsc pracy. To mogą być niepełnosprawni, ale także przykładowo ludzie z chorobami psychicznymi czy trwale bezrobotni. Często zakładają oni […]
Nie masz pracy? Jesteś trwale bezrobotny? Szukasz zajęcia płatnego, ale brak Ci kapitału? Jesteś niepełnosprawny lub grozi Ci wykluczenie społeczne? Specjalnie z myślą o Tobie, kilkanaście lat temu ustanowiony został przepis prawny dotyczący zakładania spółdzielni socjalnych , a wiec podmiotów gospodarczych, które mają na celu zapewnienie jej założycielom stałego zajęcia zawodowego oraz powrócenia na rynek […]