Spoldzielcy

Podstawą prawną istnienia spółdzielni socjalnej jest posiadanie przez nią określonej liczby członków. Nie jest to ilość konkretnie narzucona, ale warto podkreślić, iż podmiot ten nie może mieć mniej niż 5 osób, a także nie więcej niż 50. Jeżeli przekroczy te poziomy, wówczas podlega likwidacji. Generalnie istotne jest również, aby spółdzielnia socjalna dysponowała członkami, którzy wykazują pewne czynniki – są niepełnosprawni fizycznie, mają choroby psychiczne, są bezrobotni trwale, mają realne zagrożenie całkowitego wykluczenia społecznego, są więźniami opuszczającymi zakład karny i mającymi wyraźne kłopoty z ponowną integracją w społeczeństwie czy też uchodźcami, którzy nie mogą odnaleźć się w obcym kraju. Generalnie krąg tych osób, które można uznać za założycieli i pracowników spółdzielni socjalnych jest naprawdę szeroki. Możliwe jest też zatrudnienie w spółdzielni ludzi, którzy nie posiadają statusu wykluczenia, ale poprzez posiadaną wiedzę, doświadczenie na koncie czy nawet konkretne umiejętności są bardzo pomocni instytucji spółdzielni. Liczba takich osób w spółdzielni nie powinna jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przekroczyć grona 50 procent ceramika Łódź wszystkich założycieli instytucji. Członkami dopuszczalne jest też, aby były rozmaite organizacje pozarządowe, które mają na celu działanie na rzecz społeczny, ale nie osiągając w ten sposób żadnego zysku. Przykładem takich organizacji, jakie mogą ubiegać się o pozwolenie na założenie spółdzielni socjalnej są kościelne osoby prawne, powiaty, gminy czyli jednostki samorządu terytorialnego a także rozmaite stowarzyszenia i fundacje.

Źródło: parapety wewnętrzne