Jednym z profili działalności spółdzielni socjalnych okazuje się szeroko rozumiana sztuka, w tym rękodzieło artystyczne. Szczególnie w takim kierunku zakładają firmy absolwenci sztuk plastycznych, którzy mają zdolności do kreowania rozmaitych cudeniek, jak także starsze panie, już wiekowe, które nie mają szans na inne formy działania zawodowego i które są profesjonalistkami w robótkach ręcznych. Korzystanie z […]
Spółdzielnie mieszkaniowe to organizacje, które świadczą szereg rozmaitych usług. Nie ma się co obawiać o jakość ich działania, bowiem jest to twór gospodarczy jak każdy inny. Tym samy, możemy śmiało korzystać na przykład z usług biurowych spółdzielni socjalnych. Pracownicy takich organizacji mogą przejąć od nas tradycyjną papierkową robotę, zajmując się wszystkim na co my nie […]
Spółdzielnia socjalna to znakomita forma działalności indywidualnej, która polecana jest ludziom niemogącym trwale znaleźć pracy. Jest to regulowana przepisami prawnymi specjalna forma przedsiębiorstwa, jaka jest czymś pośrednim pomiędzy tradycyjnym przedsiębiorstwem oraz pozarządową organizacją. Powstaje ona docelowo po to, żeby uchronić jej członków przed zupełnym wyeliminowaniem z życia społecznego, co rozumie się jako całkowite wykluczenie spowodowane […]