Nauka w szkole średniej

Gdy kończymy gimnazjum, mamy do wyboru różne szkoły na poziomie szkolnictwa średniego. Jest to zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące.

Jeżeli chcemy po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej pójść do szkoły policealnej lub na studia bądź po prostu płyty dkz chcemy mieć maturę, powinniśmy wybrać liceum ogólnokształcące lub technikum (te drugie trwa dłużej, ale pozwala także zdobyć zawód). Jeżeli zaś nie zależy nam na maturze i chcemy tylko zdobyć zawód bądź też w późniejszym czasie mamy zamiar uzupełnić nasze opieka prawna firm Wrocław wykształcenie, wystarczy nam ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej. Program technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ma przygotować ucznia do zdania egzaminu zawodowego, natomiast program technikum i liceum ogólnokształcącego do zdania matury. W liceum ogólnokształcącym uczniowie uczą się więc tylko przedmiotów ogólnych (na poszczególnych profilach mogą mieć rozszerzony jakiś przedmiot, na przykład na profilu humanistycznym język polski i historię), natomiast w technikum i w zasadniczej szkole zawodowej uczą się przedmiotów ogólnych i zawodowych.
Autor artykułu:

Zobacz stronę autora: rury z brązu Ba1032